Konference om C2-tolke
INFO   
Del video på Facebook
INFO   
Del på Facebook
Sendt lørdag 29. maj 2021
I 2020 og 2021 har der været tegnsprogstolk på myndighedernes pressemøder. DDL ønsker, at niveauet af tolkningen skal hæves et højt niveau, der ligger så tæt på modersmålet som muligt.
Dét niveau er sat til C2 udfra CEFR-skemaet udviklet af Europarådet. For et stykke tid siden, arrangerede DDL i fællesskab med to tegnsprogstolke en konference om dette. Den blev sendt live på Facebook. Vi var med, for at blive klogere på hvorfor det er så vigtigt med tolkninger på C2-niveau og hvordan det skal opnås.