Hele Tidens Tegn den 29. maj 2021
INFO   
Del video på Facebook
INFO   
Del på Facebook
Sendt lørdag 29. maj 2021
Konference om C2-tolke:
I 2020 og 2021 har der været tegnsprogstolk på myndighedernes pressemøder. DDL ønsker, at niveauet af tolkningen skal hæves et højt niveau, der ligger så tæt på modersmålet som muligt.
Dét niveau er sat til C2 udfra CEFR-skemaet udviklet af Europarådet. For et stykke tid siden, arrangerede DDL i fællesskab med to tegnsprogstolke en konference om dette. Den blev sendt live på Facebook. Vi var med, for at blive klogere på hvorfor det er så vigtigt med tolkninger på C2-niveau og hvordan det skal opnås.

Bæredygtighed (3:4):
I serien Bæredygtighed fokuserer vi på hvordan vi alle kan leve mere bæredygtigt og på den måde være med til at passe på klima og miljø uden at skulle lave de voldsomme store ændringer i hverdagen.
Emnet for dette afsnit er husholdning og især rengøringsprodukter.